2021

HCL 1 ACOPERIRE DEFINITIVA DIN  EXCEDENTU BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE ANUL  2020

HOTARAREA NR. 2 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU PERIOADA FEBRUARIE - APRILIE 2021

HOTARAREA NR. 3 - PLANUL DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2021

HOTARAREA NR. 4 - MODIFICAREA HCL NR. 48

HOTARAREA NR. 5 - PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII INDICATORILOR ECONOMICI

HOTARAREA NR. 6 - APROBAREA CONTRIBUTIEI IN PROCENT DE 2%

HOTARAREA NR.7 - PRIVIND APROBAREA VALORIFICARII INVENTARULUI DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

HOTARAREA NR. 8 - PRIVIND APROBAREA ADERARII UAT COMUNA RUGINESTI

HOTARAREA NR. 9 - APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE

HOTARAREA NR. 10 - PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA

HOTARAREA NR. 11 - PRIVIND APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 1 000 000 LEI DIN EXCEDENTUL ANILOR ANTERIORI

HOTARAREA NR. 12 - PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI CADASTRALE

HOTARAREA NR. 13 - PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRARII IMOBILULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 23035 mp

Harta A3 H 13

HOTARAREA NR. 14 - PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRARII IMOBILULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 11300 mp

HOTARAREA NR. 15 - PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRARII IMOBILULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 12922 mp

 HOTARAREA NR. 16 - PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRARII IMOBILULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 5488 mp

HOTARAREA NR. 17 - PRIVIND APROBAREA INITIERII PROCEDURII DE INCHIRIERE PRIN LICITATIE A SUPRAFETELOR DE PASUNE

HOTARAREA NR. 18 - PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE POSTURI PENTRU ASISTENTI PERSONALI

 HOTARAREA NR. 19 - APROBAREA COTEI DE CARBURANTI PT AUTOTURISMELE , AUTOVEHICULELE, UTILAJELE SI MOTOUTILAJELE CARE FAC PARTE DIN DOTAREA PRIMARIEI RUGINESTI

HOTARAREA NR. 20 - APROBAREA INCHEIERII UNUI CONTRACT DE CONSULTANTA, ASISTENTA SI REPREZENTARE JURIDICA

HOTARAREA NR. 21 - APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC "AMENAJARE PODETE IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA"

HOTARAREA NR. 22 - APROBAREA SI INSUSIREA UTILIZARII SUMEI DE 2612100 LEI DIN EXCEDENTUL ANILOR ANTERIORI

HOTARAREA NR. 23 - APROBAREA BIGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

HOTARAREA NR. 23.1 - BUGET 2021

HOTARAREA NR. 24 - APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

HOTARAREA NR. 25 - APROBAREA INDEXARII IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2022

HOTARAREA NR. 26 - APROBAREA STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE DE SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENTA LOCALA

HOTARAREA NR. 27 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU PERIOADA MAI-IUNIE 2021

HOTARAREA NR. 28 - APROBAREA VANZARII PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI CE APARTINE DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI RUGINESTI

HOTARAREA NR. 29 - APROBAREA NUMARULUI SI CUANTUMULUI BURSELOR PENTRU ELEVII DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DIN COMUNA RUGINESTI

HOTARAREA NR. 30 - ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE, "CONSTRUIRE SEDIU, ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA"

HOTARAREA NR.31 - REVOCAREA, IN TOTALITATE A HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.17/30.03.2021 PRIVIND APROBAREA INITIERII PROCEDURII DE INCHEIERE PRIN LICITATIE PUBLICA A SUPRAFETELOR DE PASUNE DIN DOMENIUL PUBLIC

HOTARAREA NR. 32 - COMPLETAREA SI MODIFICAREA PREVEDERILOR HCL NR. 12/30.03.2021

HOTARAREA NR. 33 -COMPLETAREA SI MODIFICAREA PREVEDERILOR HCL NR. 15/30.03.2021

HOTARAREA NR. 34 - COMPLETAREA SI MODIFICAREA PREVEDERILOR HCL NR. 16/30.03.2021

HOTARAREA NR. 35 - PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL

HOTARAREA NR. 36 - PRIVIND APROBAREA NOTEI CONCEPTUALE

HOTARAREA NR. 37 - PRIVIND MAJORAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI RUGINESTI 

HOTARAREA NR. 38 - PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTARII OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

HOTARAREA NR. 39 - PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTARII OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

HOTARAREA NR. 40 - PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTARII OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

HOTARAREA NR. 42 - APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA PE PERIOADA 2021-2027 

HOTARAREA NR. 43 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA

HOTARAREA NR. 44 - ACORDAREA UNUI STIMULENT FINANCIAR CUPLURILOR CU PESTE 50 DE ANI DE CASATORIE

HOTARAREA NR. 45 - MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII PUBLICE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

HOTARAREA NR. 46 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

HOTARAREA NR. 47 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU PERIOADA AUGUST-OCTOMBRIE

HOTARAREA NR. 48 - MODALITATI DE PLATA A SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

HOTARAREA NR. 49 - ACORDARE MANDAT SPECIAL PRIMARULUI UAT RUGINESTI

HOTARAREA NR. 50 - APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA

HOTARAREA NR. 51 - MODIFICAREA SI COMPLETAREA STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "VRANCEAQUA"

HOTARAREA NR. 52 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

HOTARAREA NR. 53 - ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR AL COMUNEI RUGINESTI

HOTARAREA NR. 54 - DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE RUGINESTI, PENTRU ANUL SCOLAR 2021-2022

HOTARAREA NR. 55 - APROBAREA PROPUNERII DE DEZMEMBRARE IN SUPRAFATA DE 5339 MP SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI RUGINESTI

HOTARAREA NR. 56 - APROBAREA PROPUNERII DE ALIPIRE A TREI PARCELE DE TEREN IDENTIFICATE PRIN NUMARUL CADASTRAL 55513

HOTARAREA NR. 57 - APROBAREA PROPUNERII DE ALIPIRE A DOUA PARCELE DE TEREN IDENTIFICATE PRIN NUMARUL CADASTRAL 5530

HOTARAREA NR. 58 - REVOCAREA IN TOTALITATE A HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR 28/21.04.2021

HOTARAREA NR. 59 - CONSTRUIRE PODURI IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

HOTARAREA NR. 60 - MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

HOTARAREA NR. 61 - AMENAJARE PODETE IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

HOTARAREA NR. 62 - CONSTRUIRE PODURI IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

HOTARAREA NR. 63 - MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

HOTARAREA NR. 64 - AMENAJARE PODETE IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

HOTARAREA NR. 65 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

HOTARAREA NR. 66 - MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI 1 - CONTRACTUL DE ASOCIERE SI ANEXEI 3 - STATUTUL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "VRANCEA CURATA"

HOTARAREA NR. 67 - MODIFICAREA PREVEDERILOR ART. 1 DIN HCLNR. 54/31.08.2021

HOTARAREA NR. 69 - APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

HOTARAREA NR. 70 - APROBAREA PROPUNERII DE ACHIZITIONARE SI MONTARE A TABLITELOR INDICATOARE CU NUMELE STRAZILOR SI A NUMERELOR ADMINISTRATIVE PENTRU IMOBILELE DIN COMUNA                                    RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

HOTARAREA NR. 71 - DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL RUGINESTI, IN COMISIA DE EVALUARE A PROBEI DE INTERVIU CE URMEAZA A FI CONSTITUITA IN VEDEREA ORGANIZARII SI                                    DESFASURARII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR DE DIRECTOR SI DIRECTOR ADJUNCT LA SCOALA GIMNAZIALA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

HOTARAREA NR. 72 - "INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE PAUNESTI, MOVILITA, RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA"

MAPA I - STUDIU DE FEZABILITATE

MAPA III - DEVIZ GENERAL

 1. G-DIR-01 (A3)
 2. G-DIR-02 (A2+)
 3. G-01(A2)_REV1
 4. G-01 (A2)_PT AVIZE
 5. G-RUG-01 (A2+)
 6. G-RUG-01 (A2+)_PT AVIZE
 7. G-RUG-02 (A2+)
 8. G-RUG-03 (A3+)
 9. G-RUG-04 (A2+)
 10. G-RUG-05 (A3+)
 11. G-RUG-06 (A2+)
 12. G-RUG-07 (A0)
 13. G-RUG-08 (A1)
 14. G-RUG-09 (A2+)
 15. G-PAU-01 (A3+)
 16. G-PAU-02 (A1)
 17. G-PAU-03 (A3+)
 18. G-PAU-04 (A1)
 19. G-PAU-05 (A2)
 20. G-PAU-06 (A1)
 21. G-PAU-07 (A1)
 22. G-PAU-08 (A1)
 23. G-PAU-09 (A1)
 24. G-PAU-10 (A3+)
 25. G-PAU-11 (A3+)
 26. G-MOV-01 (A3+)
 27. G-MOV-02 (A3+)
 28. G-MOV-03 (A1)
 29. G-MOV-04 (A3+)
 30. G-MOV-05 (A2)
 31. G-MOV-06 (A1)
 32. G-MOV-07 (A1)
 33. G-MOV-08 (A1)
 34. G-MOV-09 (A2)
 35. G-MOV-10 (A3+)
 36. G-MOV-11 (A1)
 37. G-MOV-12 (A2)
 38. SCH-RUG-01_V1_REV1 (A0)
 39. SCH-PAU-01_V1_REV1 (A0)
 40. SCH-MOV-01_V1_REV1 (A0)
 41. SCH-RUG-02_V1_REV1 (A0)
 42. SCH-PAU-02_V1_REV1 (A0)
 43. SCH-MOV-02_V1_REV1 (A0)

 

HOTARAREA NR.74 - MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII PUBLICE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

HOTARAREA NR. 74 - APROBAREA PROPUNERII DE VANZARE, PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI CE APARTINE DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

HOTARAREA NR. 81 - STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE, PRECUM SI A TAXELOR SPECIALE PENTRU ANUL 2022

HOTARAREA NR. 82 - STABILIREA TAXEI DE COLECTARE SELECTIVA SI TRANSPORT A GUNOIULUI MENAJER CATRE RAMPELE SPECIAL AMENAJATE, PENTRU PERSOANELE FIZICE DIN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA INCEPAND CU 1 IANUARIE 2022

 HOTARAREA NR. 83 - APROBAREA CONTRACTULUI PRIVIND "SERVICIUL DE SALUBRITATE"-ACTIVITATEA DE PRECOLECTARE, COLECTARE SI TRANSPORTUL DESEURILOR MUNICIPALE, INCLUSIV ALE DESEURILOR TOXICE PERICULOASE DIN DESEURILE MENAJERE, CU EXCEPTIA CELOR CU REGIM SPECIAL

HOTARAREA NR. 84 - APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL AL PASUNILOR APARTINAND COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA 

HOTARAREA NR. 85 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE PASUNAT PRIVIND REGLEMENTAREA PERIOADELOR SI A CONDITIILOR DE PASUNAT PE RAZA UAT RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

HOTARAREA NR. 86 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021 PRIN VIRARE DE CREDITE DE LA UN CAPITOL LA ALTUL SI IN CADRUL ACELUIASI CAPITOL BUGETAR DE LA UN ARTICOL LA ALTUL

 HOTARAREA NR. 87 - MODIFICAREA PREVEDERILOR ART.1,ALIN.B DIN HCL NR. 59/23.09.2021 PRIN CARE AU FOST APROBATI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI SI A DEVIZELOR GENERALE ACTUALIZATE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE "CONSTRUIRE PODURI IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA"

HOTARAREA NR. 89 - APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA AL COMUNEI rUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, AFERENT TRIMESTRULUI AL-IV-LEA AL ANULUI 2021

HOTARAREA NR. 90 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021 PRIN VIRARE DE CREDITE DE LA UN CAPITOL LA ALTUL SI IN CADRUL ACELUIASI CAPITOL BUGETAR DE LA UN ARTICOL LA ALTUL SI IN CADRUL ACELUIASI CAPITOL BEGETAR DE LA UN ARTICOL LA ALTUL 

HOTARAREA NR. 91 - APROBAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT DIN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, PENTRU ANUL SCOLAR 2022-2023

HOTARAREA NR. 92 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

 

 

 

 

 

HOTARARILE AUTORITATII DELIBERATIVE