PROIECTE DE HOTARARI 2021

PROIECT DE HOTARARE NR 1 ACOPERIREA DEFINITIVA DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE PE ANUL 2020

PROIECT DE HOTARARE NR. 2 ALEGERE  PRESEDINTE DE SEDINTA

PROIECT DE HOTARARE NR. 3 APROBARE  PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU BENEFICIARII lEGII NR.  416-2001

PROIECT DE HOTARARE NR. 4  MODIFICARE HCL nr. 48

PROIECT DE HOTARARE NR. 5  ACTUALIZARE INDICATORI ECONOMICI

PROIECT DE HOTARARE NR. 6 APROBARE  CONTRIBUTIE

Proiect de hotarare nr 7 

Proiect de hotarare nr 8

PROIECT DE HOTARARE NR. 9 - APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE

PROIECT DE HOTARARE NR. 10 - APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA

PROIECT DE HOTARARE NR. 11 - APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 1 000 000 LEI DIN EXCEDENTUL ANILOR ANTERIO

PROIECT DE HOTARARE NR. 12 - PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI CADASTRALE

PROIECT DE HOTARARE NR. 13 - PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRARII IMOBILULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 23035

PROIECT DE HOTARARE NR. 13

PROIECT DE HOTARARE NR. 14 - PRIVIND APRTOBAREA DEZMEMBRARII IMOBILULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 1130 MP

PROIECT DE HOTARARE NR. 15 - PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRARII IMOBILULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 12922 MP

PROIECT DE HOTARARE NR. 16 - PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRARII IMOBILULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 5488 MP

PROIECT DE HOTARARE NR. 17

PROIECT DE HOTRARE NR. 18 - APROBAREA NR. DE POSTURI PENTRU ASISTENTII PERSONALI

PROIECT DE HOTARARE NR. 19 - APROBAREA COTEI DE CARBURANTI

PROIECT DE HOTARARE NR. 20 - APROBAREA UNUI CONTRACT DE CONSULTANTA, ASISTENTA SI REPREZENTARE JURIDICA

PROIECT DE HOTARARE NR. 21 - APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC

PROIECT DE HOTARARE NR. 22 - APROBARE SI INSUSIREA SUMEI DE 2612100 LEI DIN EXCEDENTUL ANILOR ANTERIORI

 PROIECT DE HOTARARE NR. 23 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI RUGINESTI

PROIECT DE HOTARARE NR. 24 - APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE

PROIECT DE HOTARARE NR. 25 - APROBAREA INDEXARII IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2022

PROIECT DE HOTARARE NR. 26 - APROBAREA STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE

PROIECT DE HOTARARE NR. 27 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU PERIOADA MAI-IULIE 2021

PROIECT DE HOTARARE NR. 28 - APROBAREA VANZARII, PRIN LICITATIE

PROIECT DE HOTARARE NR. 29 - APROBAREA NUMARULUI SI CUANTUMULUI BURSELOR PENTRU ELEVII DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

PROIECT DE HOTARARE NR. 30 - PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL LA OBIECTIVUL"CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA" IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

PROIECT DE HOTARARE NR. 31 - PRIVIND REVOCAREA IN TOTALITATE, A HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 17/30.03.2021

PROIECT DE HOTARARE NR. 32 - COMPLETAREA SI MODIFICAREA PREVEDERILOR HCL NR. 12/30.03.2021

PROIECT DE HOTARARE NR. 33 - COMPLETAREA SI MODIFICAREA PREVEDERILOR HCL NR. 15/30.03.2021

PROIECT DE HOTARARE NR. 34 - COMPLETAREA SI MODIFICAREA PREVEDERILOR HCL NR. 16/30.03.2021

PROIECT DE HOTARARE NR. 35 - ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL , FAZA DALI, PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE CALAMITATILE DIN                                                         CURSUL ANULUI 2019"

PROIECT DE HOTARARE NR. 36 - APROBAREA NOTEICONCEPTUALE A TEMEI DE PROIECTARE SI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE "CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN"

PROIECT DE HOTARARE NR. 37 - MAJORAREA BUGETULUI LOCAL, CU SUMELE PRIMITE DE LA AFIR CONSTANTA

PROIECT DE HOTARARE NR. 39 - APROBAREA IMPLEMENTARII OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

PROIECT DE HOTARARE NR. 40 - "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE"

PROIECT DE HOTARARE NR. 41 - PRIVIND APROBAREA PLANULUI COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

PROIECT DE HOTARARE NR. 42 - PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA PE PERIOADA 2021-2027

REZUMAT - FISE PROIECTE UAT COMUNA RUGINESTI

PROIECT DE HOTARARE NR. 43 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA

PROIECT DE HOTARARE NR. 44 - ACORDAREA UNUI STIMULENT FINANCIAR CUPLURILOR CU PESTE 50 DE ANI DE CASATORIE 

 PROIECT DE HOTARARE NR. 45 - MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII PUBLICE

PROIECT DE HOTARARE NR. 46 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR. 47 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU PERIOADA AUGUST-OCTOMBRIE 2021

PROIECT DE HOTARARE NR. 48 - APROBAREA MODALITATII DE PLATA A SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

PROIECT DE HOTARARE NR. 49 - PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL PRIMARULUI UAT RUGINESTI

PROIECT DE HOTARARE NR. 50 - PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA

PROIECT DE HOTARARE NR. 51 - PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR. 52 - MODIFICAREA SI COMPLETAREA STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA"VRANCEAQUA"

PROIECT DE HOTARARE  NR. 53 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI RUGINESTI

PROIECT DE HOTARARE NR. 54 - APROBAREA REACTUALIZARII PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR AL COMUNEI RUGINESTI

PROIECT DE HOTARARE NR. 55 - DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE RUGINESTI

PROIECT DE HOTARARE NR. 56 - APROBAREA PROPUNERII DE DEZMEMBRARE A IMOBILULUI IN SUPRAFATA DE 5339 MP SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI RUGINESTI

PROIECT DE HOTARARE NR. 57 - APROBAREA PROPUNERII DE ALIPIRE A TREI PARCELE DE TEREN IDENTICE PRIN NUMAR CADASTRAL 55513

PROIECT DE HOTARARE NR. 58 - APROBAREA PROPUNERII ALIPIRE A DOUA PARCELE DE TEREN IDENTIFICATE PRIN NUMAR CADASTRAL 55530

PROIECT DE HOTARARE NR. 59 - REVOCAREA IN TOTALITATE A HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 28/21.04.2021

PROIECT DE HOTARARE NR. 60 - APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI SI A DEVIZELOR GENERAL ACTUALIZATE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE

PROIECT DE HOTARARE NR. 61 - MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

PROIECT DE HOTARARE NR. 62 - AMENAJARE PODETE IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

PROIECT DE HOTARARE NR. 63 - CONSTRUIRE PODURI IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

PROIECT DE HOTARARE NR. 64 - MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

PROIECT DE HOTARARE NR. 65 - AMENAJARE PODETE IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

PROIECT DE HOTARARE NR. 66 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, PENTRU ANUL 2021

PROIECT DE HOTARARE NR. 67 - MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI 1 - CONTRACTUL DE ASOCIERE SI ANEXEI 3 - STATUTUL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "VRANCEA CURATA"

PROIECT DE HOTARARE NR. 68 - MODIFICAREA PREVEDERILORE ART. 1 DIN HCL NR. 54/31.08.2021

PROIECT DE HOTARARE NR. 82 - PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE, PRECUM SI A TAXELOR SPECIALE, PENTRU ANUL 2022

PROIECT DE HOTARARE NR. 83 - STABILIREA TAXEI DE COLECTARE SELECTIVA SI TRANSPORT A GUNOIULUI MENAJER CATRE RAMPELE SPECIAL AMENAJATE, PENTRU PERSOANELE FIZICE DIN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, INCEPAND CU 1 IANUARIE 2022

PROIECT DE HOTARARE NR. 84 - APROBAREA CONTRACTULUI PRIVIND "SERVICIUL DE SALUBRITATE-ACTIVITATEA DE PRECOLECTARE, COLECTARE SI TRANSPORTUL DESEURILOR MUNICIPALE, INCLUSIV ALE DESEURILOR TOXICE PERICULOASE DIN DESEURILE MENAJERE, CU EXCEPTIA CELOR CU REGIM SPECIAL"

PROIECT DE HOTARARE NR 85 - APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL AL PASUNILOR APARTINAND COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

ANEXA - ARANJAMENT PASTORAL AL PASUNILOR APARTINAND COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

PROIECT DE HOTARARE NR. 86 - APROBAREA REGULAMENTULUI DE PASUNAT PRIVIND REGLEMENTAREA PERIOADELOR SI A CONDITIILOR DE PASUNAT PE RAZA UAT RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

PROIECT DE HOTARARE NR. 87 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021 PRIN VIRARE DE CREDITE DE LA UN CAPTOL LA ALTUL SI IN CADRUL ACELUIASI CAPITOL BUGETAR DE LA UN ARTICOL LA ALTUL

PROIECT DE HOTARARE  NR. 88 - MODIFICAREA PREVEDERILOR ART.1,ALIN.b DIN HCL NR.59/23.09.2021 PRIN CARE AU FOST APROBATI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI SI A DEVIZELOR GENERALE ACTUALIZATE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE "CONSTRUIRE PODURI IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA"PENTRU LUCRARILE REST DE EXECUTAT DEFALCAT PE CATEGORII DE LUCRARI SI CATEGORII DE CHELTUIELI

PROIECT DE HOTARARE NR. 91 - PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA AFERENT TRIMESTRULUI AL-IV-LEA AL ANULUI 2021

ANEXE CONT DE EXECUTIE TRIMESTRUL IV

PROIECT DE HOTARARE NR.92 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021 PRIN VIRARE DE CREDITE DE LA UN CAPITOL LA ALTUL SI IN CADRUL ACELUIASI CAPITOL DE LA UN ARTICOL LA ALTUL

PROIECT DE HOTARARE NR. 89 - APROBAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT DIN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, PENTRU ANUL SCOLAR 2022-2023

PROIECT DE HOTARARE NR. 93 - RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021 PREVEDERI LEGALE