2022

DISPOZITIA NR. 1/03.01.2022 - PRIVIND APROBAREA SI ATRIBUIREA PLAJEI DE NUMEROTARE PENTRU CHITANTELE ELIBERATE IN SISTEM ELECTRONIC PENTRU ANUL 2022 CONTRIBUABILILOR, PERSOANE FIZICE SI JURIDICE, DE CATRE FUNCTIONARII PUBLICI DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE "IMPOZITE SI TAXE LOCALE" SI DE CATRE FUNCTIONARUL PUBLIC DESEMNAT PENTRU COLECTAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE

DISPOZITIA NR. 2/03.01.2022 - PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR PRIVIND VANZAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A IMOBILULUI DIN DOMENIUL PRIVAT, SITUAT IN EXTRAVILANUL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, IN SUPRAFATA DE 1 400 MP, IDENTIFICAT IN TARLAUA 59, PARCELA 1158, NUMAR CADASTRAL 55507, INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR. 55507 RUGINESTI

DISPOZITIA NR. 3/05.01.2022 - PRIVIND ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE COPIILOR DIN FAMILII DEFAVORIZATE

DISPOZITIA NR. 4/11.01.2022 - PRIVIND DELEGAREA ATRIBUTIILOR DE SERVICIU ALE SEFULUI SERVICIULUI VOLUNTAR SITUATII DE URGENTA, DOMNULUI NECULA PETRU, VICEPRIMAR COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

DISPOZITIA NR 5/19.01.2022 - PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI RUGINESTI IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 27.01.2022, ORA 9.00, LA SCOALA GENERALA VALENI, JUDETUL VRANCEA

DISPOZITIA NR. 6 - MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR. 7 - MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR. 8 - MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR. 9 - MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR. 10 - INCETAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE 

DISPOZITIA NR. 11 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL 

DISPOZITIA NR. 12 - INCETAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL

DISPOZITIA NR. 13 - APROBAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI, A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA SI A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI 

DISPOZITIA NR. 14 - APROBAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI, A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA SI A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI

DISPOZITIA NR. 15 - APROBAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI, A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA SI A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI

DISPOZITIA NR. 16 - APROBAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI, A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA SI A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI

DSIPOZITIA NR. 17 - APROBAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI, A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA SI A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL; DE COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI

DISPOZITIA NR. 18 -

DISPOZITIA NR. 19 - 

DISPOZITIA NR. 20 - 

DISPOZITIA NR. 21 - 

DISPOZITIA NR. 22 - 

DISPOZITIA NR. 23 -

DISPOZITIA NR. 24 -

DISPOZITIA NR. 25 - 

DISPOZITIA NR. 26 - 

DISPOZITIA NR. 27 - 

DISPOZITIA NR. 28 - 

DISPOZITIA NR. 29 -

DISPOZITIA NR. 30 - 

DISPOZITIA NR. 31 - 

DISPOZITIA NR. 32 -

DISPOZITIA NR. 33 -

DISPOZITIA NR. 34 - 

DISPOZITIA NR. 35 - 

DISPOZITIA NR. 36 - 

DISPOZITIA NR. 37 -

DISPOZITIA NR. 38 - 

DISPOZITIA NR. 39 - 

DISPOZITIA NR. 40 - 

DISPOZITIA NR. 41 - 

DISPOZITIA NR. 42 - 

DISPOZITIA NR. 43 - 

DISPOZITIA NR. 44 - 

DISPOZITIA NR. 45 - 

DISPOZITIA NR. 46 - APROBAREA SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA

DISPOZITIA NR. 47 - APROBAREA SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA

DISPOZITIA NR. 48 - ACORDAREA INDEMNIZATIEI DE INSOTITOR

DISPOZITIA NR. 49 - INCETAREA INDEMNIZATIEI DE INSOTITOR

DISPOZITIA NR. 50 - ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA 

DISPOZITIA NR. 51 - INCETAREA SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE DE COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ELECTRICA, ACORDAT FAMILIAR SI PERSOANELOR SINGURE DIN COMUNA RUGINESTI, CARE UTILIZEAZA PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI COMBUSTIBILI SOLIZISI/SAU PETROLIERI 

DISPOZITIA NR. 52 - INCETAREA SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE DE COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ELECTRICA, ACORDAT FAMILIAR SI PERSOANELOR SINGURE DIN COMUNA RUGINESTI, CARE UTILIZEAZA PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI

DISPOZITIA NR. 53 - RECUPERAREA SUMELOR INCASATE NECUVENIT REPREZENTAND AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI, A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA SI A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI

DISPOZITIA NR. 54 - RECUPERAREA SUMELOR INCASATE NECUVENIT REPREZENTAND AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI, A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA SI A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI

DISPOZITIA NR. 55 - MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE  

DISPOZITIA NR. 56 - CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 10.02.2022, ORA 9.00 LA SCOALA GENERALA VALENI, JUDETUL VRANCEA

DISPOZITIA NR. 57 - DESEMNAREA CONSILIERULUI DE ETICA, MONITORIZAREA APLICARII NORMELOR DE CONDUITA A FUNCTIONARILOR PUBLICI SI ACTUALIZAREA CODULUI ETIC AL FUNCTIONARILOR PUBLICI SI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

DISPOZITIA NR. 58 - STABILIREA DREPTULUI LA STIMULENTUL EDUCATIONAL ACORDAT SUB FORMA DE TICHETE COPIILOR DIN FAMILII DEFAVORIZATE

DISPOZITIA NR. 59 - ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE COPIILOR DIN FAMILII DEFAVORIZATE

DISPOZITIA NR. 60 - INSTITUIREA CURATELEI SPECIALE SI NUMIREA DOAMNEI, CU DOMICILIUL IN SAT ANGHELESTI, COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, IN CALITATE DE CURATORPENTRU MINORUL, AVAND CNP

DISPOZITIA NR. 61 - DECONTAREA CHELTUIELILOR PENTRU NAVETA LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA A CADRELOR DIDACTICE SI A PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT, PE LUNA DECEMBRIE 2021

 DISPOZITIA NR. 62 - 

DISPOZITIA NR. 63 - CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA IN SEDINTA EXTRAORDINARA IN DATA DE 28.02.2022, ORA 15.00, LA SCOALA GIMNAZIALA VALENI, JUDETUL VRANCEA

DISPOZITIA NR. 64 - DECONTAREA CHELTUIELILOR PENTRU NAVETA LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA A CADRELOR DIDACTICE SI A PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT, PE LUNA IANUARIE 2022

DISPOZITIA NR. 65 - STABILIREA DREPTULUI LA ALOCATIE

DISPOZITIA NR. 66 - STABILIREA DREPTULUI LA ALOCATIE

DISPOZITIA NR. 67 - STABILIREA DREPTULUI LA ALOCATIE

DISPOZITIA NR. 68 - MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR. 69 - MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR. 70 - MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR 71 - MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR. 72 - MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR. 73 - MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR 74 - MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR. 75 - INCETAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR. 76 - INCETAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR. 77 - INCETAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR. 78 - SUSPENDAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL

DISPOZITIA NR. 79 - INCETAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL

DISPOZITIA NR. 80 - INCETAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL

DISPOZITIA NR. 81 - INCETAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL

DISPOZITIA NR. 82 - INCETAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL

DISPOZITIA NR. 83 - APROBAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI, A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA SI A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI.

DISPOZITIA NR. 84 - APROBAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI, A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA SI A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI

DISPOZITIA NR. 85 - ACORDAREA INDEMNIZATIEI DE INSOTITOR

DISPOZITIA NR. 86 - ACORDAREA INDEMNIZATIEI DE INSOTITOR

DISPOZITIA NR. 87 - APROBAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI, A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA SI A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI

DISPOZITIA NR. 88 - APROBAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI, A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA SI A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI

DISPOZITIA NR. 89 - APROBAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI, A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA SI A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI

DISPOZITIA NR. 90 - APROBAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA SI A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI

DISPOZITIA NR. 91 - APROBAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA SI A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI

DISPOZITIA NR. 92 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 93 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 94 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 95 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 96 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 97 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 98 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 99 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 100 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 101 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 102 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 103 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 104 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 105 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 106 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 107 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 108 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 109 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 110 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 111 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 112 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 113 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 114 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 115 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 116 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 117 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 118 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 119 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 120 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 121 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 122 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 123 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 124 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 125 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 126 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 127 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 128 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DIOSPOZITIA NR. 129 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 130 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 131 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 132 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 133 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 134 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 135 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 136 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 137 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 138 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 139 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 140 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 141 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 142 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 143 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 144 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 145 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 146 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 147 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 148 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 149 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 150 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 151 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 152 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 153 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 154 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 155 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 156 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 157 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 158 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DSIPOZITIA NR. 159 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 160 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 161 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 162 - MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTOR SOCIAL

DISPOZITIA NR. 163 - 

DISPOZITIA NR. 164 - MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR. 165 - MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR. 166 - MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR. 167 - MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR. 168 - MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR. 169 - MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR. 170 - MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR. 171 - MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR. 172 - MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR. 173 - MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR. 174 - MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR. 175 - 

DISPOZITIA NR. 176 - 

DIAPOZITIA NR. 177 - 

DISPOZITIA NR. 178 - 

DISPOZITIA NR. 179 - 

DISPOZITIA NR. 180 - 

DISPOZITIA NR. 181 - 

DISPOZITIA NR. 182 - 

DISPOZITIA NR. 183 - 

DISPOZITIA NR. 184 -

DISPOZITIA NR. 185 - 

DISPOZITIA NR. 186 - 

DISPOZITIA NR. 187 - 

DISPOZITIA NR. 188 - 

DISPOZITIA NR. 189 - 

DISPOZITIA NR. 190 -

DISPOZITIA NR. 191 - 

DISPOZITIA NR. 192 - 

DISPOZITIA NR. 193 -

DISPOZITIA NR. 194 - 

DISPOZITIA NR. 195 - 

DISPOZITIA NR. 196 - 

DISPOZITIA NR. 197 - 

DISPOZITIA NR. 198 - 

DISPOZITIA NR. 199 - 

DISPOZITIA NR. 200 - 

DISPOZITIA NR. 201 - 

DISPOZITIA NR. 202 - 

DSIPOZITIA NR. 203 - 

DISPOZITIA NR. 204 - 

DISPOZITIA NR. 205 - 

DISPOZITIA NR. 206 - 

DISPOZITIA NR. 207 - 

DISPOZITIA NR. 208 - DECONTAREA CHELTUIELIOR PENTRU NAVETA LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA A CADRELOR DIDACTICE DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT, PE LUNA FEBRUARIE 2022

DISPOZITIA NR. 209 - CONSTITUIREA COMISIEI DE CONCURS/EXAMEN SI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PENTRU CONCURSUL/EXAMENUL DE RECRUTARE ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A FUNCTIEI CONTRACTUALE VACANTE DE SEF SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI RUGINESTI, ORGANIZAT IN PERIOADA 07.04 - 12.04.2022

DISPOZITIA NR. 210 - MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR. 211 - INCETAREA DREPTULUI LA TICHETE SOCIALE ACORDAT COPIILOR DIN FAMILII DEFAVORIZATE

DISPOZITIA NR. 212 - ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE COPIILOR DIN FAMILII DEFAVORIZATE

DISPOZITIA NR.213 - STABILIREA DREPTULUI LA STIMULENTUL EDUCATIONAL ACORDAT SUB FORMA DE TICHETE COPIILOR DIN FAMILII DEFAVORIZATE

DISPOZITIA NR.214- ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE COPIILOR DIN FAMILII DEFAVORIZATE

DISPOZITIA NR.215-DESEMNAREA PERSOANELOR CARE VOR DUCE LA INDEPLINIRE A MASURILOR STABILITE SI CONSTATATE DE CAMERA DE CONTURI VRANCEA, CU OCAZIA VERIFICARII MODULUI DE DUCERE LA INDEPLINIRE A MASURILOR DISPUSE , CONFORM DECIZIEI NR.12/1 DE PRELUNGIRE A TERMENULUI PENTRU REALIZAREA MASURILOR DISPUSE PRIN dECIZIA NR.12/17.06.2020

DISPOZITIA NR.216- NOMINALIZAREA AGENTILOR ECONOMICI DIN RETEAUA COMERCIALA A COMUNEI RUGINESTI , JUDETUL VRANCEA CARE VOR DISTRIBUI PRODUSE RATIONALIZATE CATRE POPULATIE LA MOBILIZARE SAU RAZBOI

DISPOZITIA NR.217-CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 31.03.2022, ORA 09.00, LA SCOALA GENERALA VALENI, JUDETUL VRANCEA

DISPOZITIA NR.218 - MODIFICAREA CUANTUMULUI SI RECUPERAREA SUMELOR INCASATE NECUVENIT REPREZENTAND AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI 

DISPOZITIA NR.219- CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR DEPUSE IN CADRUL PROCEDURII DE INCHIRIERE , PRIN LICITATIE PUBLICA A SUPRAFETELOR DE PASUNE DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI RUGINESTI,PRECUM SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR

DISPOZITIA NR.220-ACORDAREA INDEMNIZATIEI DE INSOTITOR PENTRU PERSOANA CU HANDICAP GRAV, PE PERIOADA EFECTUARII CONCEDIULUI DE ODIHNA AL ASISTENTULUI PERSONAL

DISPOZITIA NR.221- ACORDAREA INDEMNIZATIEI DE INSOTITOR PENTRU PERSOANA CU HANDICAP GRAV, PE PERIOADA EFECTUARII CONCEDIULUI DE ODIHNA AL ASISTENTULUI PERSONAL

DISPOZITIA NR.222 - DELEGAREA ATRIBUTIILOR SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI RUGINESTI, PE PERIOADA EFECTUARII CONCEDIULUI MEDICAL

DISPOZITIA NR.223- INCETAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR.224-INCETAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR.225 - INCETAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR.226-STABILIREA DREPTULUI LA VENITUL MINIM GARANTAT

DISPOZITIA NR.227- INCETAREA INDEMNIZATIEI DE INSOTITOR

DISPOZITIA NR.228-ANGAJARE, PE PERIOADA NEDETERMINATA,CA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP GRAV

DISPOZITIA NR.229-ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA

DISPOZITIA NR.230- CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A PERFORMANTELOR PROFESIONALE ALE SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

DISPOZITIA NR.231 - INCETAREA INDEMNIZATIEI DE INSOTITOR 

DISPOZITIA NR.232 - APROBAREA REGULAMENTULUI SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL AL COMUNEI RUGINESTI

DISPOZITIA NR.233-ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE COPIILOR DIN FAMILIILE DEFAVORIZATE

DISPOZITIA NR.234- CONSTITUIREA COMISIEI DE CONCURS/EXAMEN SI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PENTRU CONCURSUL/EXAMENUL DE RECRUTARE ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA DETERMINATA A FUNCTIEI CONTRACTUALE TEMPORAR VACANTA , DE ASISTENT COMUNITAR , ORGANIZAT IN PERIOADA 28.04-02.05.2022

DISPOZITIA NR.235 - CONSTITUIREA COMISIEI DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR LA OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA"

DISPOZITIA NR.236 - CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI RUGINESTI , JUDETUL VRANCEA IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 28.04.2022, ORA 9.00, LA SCOALA GENERALA VALENI, JUDETUL VRANCEA 

DISPOZITIA NR.237 - APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNE PRIVIND PERSOANELE APTE DE MUNCA DIN FAMILIILE BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL, PENTRU A REALIZA ACTIVITATI SEZONIERE, PE BAZA SOLICITARILOR PRIMITE DE LA PERSOANE JURIDICE, PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, INTREPRINDERI INDIVIDUALE SAU INTREPRINDERI FAMILIALE CARE AU NEVOIE DE FORTA DE MUNCA SI FUNCTIONEAZA PE RAZA UAT RUGINESTI

DISPOZITIA NR.238- DECONTAREA CHELTUIELILOR DE NAVETA LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA A CADRELOR DIDACTICE DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT, PE LUNA MARTIE 2022

DISPOZITIA NR.239- MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR.240 - MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR. 241- STABILIREA DREPTULUI DE ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI 

DISPOZITIA NR.242 - INCETAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR. 243 -INCETAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE

DISPOZITIA NR.244 - INCETAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL

DISPOZITIA NR.245 -INCETAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL

DISPOZITIA NR.246 -ACORDAREA INDEMNIZATIEI DE INSTITOR

DISPOZITIA NR.247 - STABILIREA DREPTULUI DE VENIT MINIM GARANTAT

DISPOZITIA NR.248-ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA 

DISPOZITIA NR.249-ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA

DISPOZITIA NR.250-STABILIREA DREPTULUI DE VENIT MINIM GARANTAT

DISPOZITIA NR.251- INCETAREA DREPTULUI LA SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE DIN COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI , ACORDAT FAMILIILOR SI PERSOANELOR SINGURE DIN COMUNA RUGINESTI, CARE UTILIZEAZA PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI

 DISPOZITIA NR.252 - ANGAJAREA PE FUNCTIE CONTRACTUALA DE EXECUTIE DE ASISTENT COMUNITAR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA, CA URMARE A REZULTATELOR OBTINUTE LA CONCURS, PE PERIOADA DETERMINATA

DISPOZITIA NR.253 - STABILIREA DREPTULUI LA STIMULENTUL EDUCATIONAL ACORDAT SUB FORMA DE TICHETE COPIILOR DIN FAMILII DEFAVORIZATE

DISPOZITIA NR.254 - ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE COPIILOR DIN FAMILII DEFAVORIZATE

DISPOZITIA NR.255 - PRIVIND CONVOCAREA DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI RUGINESTI , JUDETUL VRANCEA IN SEDINTA EXTRAORDINARA PENTRU DATA DE 13.05.2022, ORA 08.00, LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

DISPOZITIA NR.256 - ACORDAREA INDEMNIZATIEI DE INSOTITOR PENTRU PERSOANA CU HANDICAP GRAV , PE PERIOADA EFECTUARII CONCEDIULUI DE ODIHNA AL ASISTENTULUI PERSONAL

DISPOZITIA NR.257 - CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI RUGINESTI , JUDETUL VRANCEA IN SEDINTA ORDINARA , DATA DE 26.05.2022, ORA 09.00 LA SCOALA GENERALA VALENI, JUDETUL VRANCEA

DISPOZITIA NR.258 - DECONTAREA CHELTUIELILOR PENTRU NAVETA LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA A CADRELOR DIDACTICE DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT , PE LUNA APRILIE 2022

DISPOZITIA NR.259 - RECUPERAREA SUMELOR INCASATE NECUVENIT REPREZENTAND AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI , A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA SI A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE COMBUSTIBIL SOLIZI SI/SAU PETROLIERI ACORDAT

DISPOZITIA NR.260 - INCETAREA PERIOADEI DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA - ASISTENT PERSONAL

DISPOZITIA NR. 261 - INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA  - ASISTENT PERSONAL PENTRU PERSOANA CU HANDICAP

DISPOZITIA NR.262 - INCETAREA DREPTULUI LA SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE DIN COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ELECTRICA, ACORDAT FAMILIILOR SI A PERSOANELOR SINGURE DIN COMUNA RUGINESTI , CARE UTILIZEAZA PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI

DISPOZITIA NR.263 - INCETAREA DREPTULUI LA SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE DIN COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ELECTRICA, ACORDAT FAMILIILOR SI A PERSOANELOR SINGURE DIN COMUNA RUGINESTI , CARE UTILIZEAZA PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI 

DISPOZITIA NR. 264 - INCETAREA DREPTULUI LA SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE DIN COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ELECTRICA, ACORDAT FAMILIILOR SI A PERSOANELOR SINGURE DIN COMUNA RUGINESTI , CARE UTILIZEAZA PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI

DISPOZITIA NR.265- ACORDAREA INDEMNIZATIEI DE INSOTITOR , INCEPAND CU DATA DE 01 IUNIE 2022 - PERSOANA CU HANDICAP

DISPOZITIA NR.266- INCETAREA INDEMNIZATIEI DE INSOTITOR , INCEPAND CU DATA DE 01 IUNIE  2022- PERSOANA CU HANDICAP

DISPOZITIA NR.267 - MODIFICAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE A FAMILIEI

DISPOZITIA NR.268- MODIFICAREA NUMELUI TITULARULUI AJUTORULUI SOCIAL 

DISPOZITIA NR.269- INCETAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL PENTRU FAMILIA

DISPOZITIA NR.270 - INCETAREA DREPTULUI LA SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE DIN COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI ACORDAT FAMILIILOR SI A PERSOANELOR SINGURE DIN COMUNA RUGINESTI , CARE UTILIZEAZA PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI

DISPOZITIA NR.271- ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA FAMILIEI

DISPOZITIA NR.272- CONSTITUIREA COMISIEI DE CONCURS/EXAMEN SI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PENTRU CONCURSUL/EXAMENUL DE RECRUTARE ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A FUNCTIEI CONTRACTUALE VACANTE DE GUARD , ORGANIZAT IN PERIOADA 29.06.-01.07.2022

DISPOZITIA NR.273 - ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE COPIILOR DIN FAMILII DEFAVORIZATE

DISPOZITIA NR.274-MODIFICAREA CUANTUMULUI SI RECUPERAREA SUMELOR INCASATE NECUVENIT REPREZENTAND AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTELOR CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI 

DISPOZITIA NR.275-MODIFICAREA CUANTUMULUI SI RECUPERAREA SUMELOR INCASATE NECUVENIT REPREZENTAND AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTELOR CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI

DISPOZITIA NR.276 - MODIFICAREA CUANTUMULUI SI RECUPERAREA SUMELOR INCASATE NECUVENIT REPREZENTAND AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTELOR CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI

DISPOZITIA NR.277-ACORDAREA INDEMNIZATIEI DE INSOTITOR PENTRU PERSOANA CU HANDICAP GRAV, PE PERIOADA EFECTUARII CONCEDIULUI DE ODIHNA AL ASISTENTULUI PERSONAL

DISPOZITIA NR.278- RECUPERAREA SUMELOR INCASATE NECUVENIT REPREZENTAND AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI , A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA SI A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI 

DISPOZITIA NR.279-      -//-

DISPOZITIA NR.280-      -//-

DISPOZITIA NR.281 -    -//-

DISPOZITIA NR.282 -CONSTITUIREA COMISIEI PENTRU RECEPTIA FINALA LA EXPIRAREA PERIOADEI DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE, MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIILOR SANITARE DE FUNCTIONARE  SAT RUGINESTI, COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA"DIN COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

DISPOZITIA NR.283 - CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 29.06.2022, ORA 09.00 LA SCOALA GENERALA VALENI, JUDETUL VRANCEA 

DISPOZITIA NR.284- MODIFICAREA DISPOZITIEI PRIMARULUI NR.281/16.06.2022 PRIVIND RECUPERAREA SUMELOR INCASATE NECUVENIT REPREZENTAND AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI . A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA SI A SUPLIMENTULUI PENTRU CONSUMUL DE COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI 

DISPOZITIA NR.285 -    -//-

DISPOZITIA NR.286-    -//-

DISPOZITIA NR.287-    -//-

DISPOZITIA NR.288-    -//-

DISPOZITII NR.289- STABILIREA DREPTULUI DE ALOCAIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI

DISPOZITIA NR.290-INCETAREA ALOCATIEI DE SUSTINERE A FAMILIEI

DISPOZITIA NR.291-STABILIREA DREPTULUI LA VENIT MINIM GARANTAT 

DISPOZITIA NR.292-INCETAREA DREPTULUI LA SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE DIN COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ELECTRICA , ACORDAT FAMILIILOR SI A PERSOANELOR SINGURE DIN COMUNA RUGINESTI CARE UTILIZEAZA PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI

DISPOZITIA NR.293 -    -//-

DISPOZITIA NR.294-    -//-

DISPOZITIA NR.295-    -//-

DISPOZITIA NR.296-INCETAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL

DISPOZITIA NR.297-   -//-

DISPOZITIA NR.298-   - //-

DISPOZITIA NR.299- INCETAREA SUSPENDARII SI RELUAREA ACTIVITATII , INSPECTOR ASISTENT IN CADRUL COMPARTIMENTULUI IMPOZITE SI TAXE LOCALE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI RUGINESTI 

DISPOZITIA NR.300- DECONTAREA CHELTUIELILOR PENTRU NAVETA LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA A CADRELOR DIDACTICE DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT, PE LUNA MAI 2022

DISPOZITIA NR. 303 - PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA, IN SEDINTA EXTRAORDINARA IN DATA DE 12.07.2022, ORA 16.00, LA SEDIUL PRIMARIEI RUGINESYI, JUDETUL VRANCEA

 DISPOZITIA NR. 305 - PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 28.07.2022, ORA 9.00, LA SCOALA GENERALA VALENI, JUDETUL VRANCEA

DISPOZITIA NR. 339 - PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR PENTRU NAVETA LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA A CADRELOR DIDACTICE DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT, PE LUNA IULIE 2022

 

 

 

 

 

 

 

DISPOZITIILE AUTORITATII EXECUTIVE